จุดจำหน่ายสินค้า FOS Detox Apple Flavor 5 sachetsมาบุญครอง มีสาขาทั้งหมด 1 สาขา
ร้าน Pook-Pui (ปุ๊กปุ๋ย) โทร 081-842-3768,081-641-6412, 080-555-9764