จุดจำหน่ายสินค้า FOS Detox Apple Flavorตัวแทนจำหน่าย มีสาขาทั้งหมด 9 สาขา
คุณ สุวิมล จิรยั่งยืน เขตวัฒนา กทม. โทร 082-6420880
คุณสถิตพงษ์ วรสุนทโรสถ คลองเตย กทม. โทร 081-4987662
คุณ ณัฐฐา สมศิริ อ.เมือง จ. ลำปาง โทร 089-9835930
คุณ เมธา เอี่ยมดีเลิศ เขต ประเวศ กทม. โทร 081-9898920
คุณ พิชิตชัย จักรไพศาล เขต บางรัก กทม. โทร 081-8752529
คุณ วิสุทธิ์ อนันตพงศ์ เขต บางนา กทม. โทร 081-3730064
คุณ ใกล้รุ่ง บำรุงแจ้ง อ. ปลวกแดง ระยอง โทร 086-4145433
คุณ พรพจน์ เบญจวิไลลักษณ์ เขต ประเวศ กทม. โทร 081-8482002
คุณ นัฐวัฒน์ สีหอม อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โทร 090-1182318