จุดจำหน่ายสินค้า Otherตัวแทนจำหน่าย มีสาขาทั้งหมด 16 สาขา
คุณ สุวิมล จิรยั่งยืน เขตวัฒนา กทม. โทร 082-6420880
คุณ กาญจน์ชณิตา แสงภักดี เขตสวนหลวง กทม. โทร 086-3325028
คุณ ศักดิ์ชัย ชนพิมาย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร 095-2519581
คุณ ศศิธร ทนผักแว่น อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โทร 095-8852762
คุณ ณัฐฐา สมศิริ อ.เมือง จ. ลำปาง โทร 089-9835930
คุณ สถิตพงษ์ วรสุนทโรสถ คลองเตย กทม. โทร 081-4987662
คุณ ปารณีย์ ศิริ เขตบึงกุ่ม กทม. โทร 097-1305204
คุณ เมธา เอี่ยมดีเลิศ เขตประเวศ กทม. โทร 081-9898920
คุณ ภูริชวิน สัตย์ธรรม ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร 086-9708345
คุณ พิชิตชัย จักรไพศาล เขตบางรัก กทม. โทร 081-8752529
คุณ วิสุทธิ์ อนันตพงศ์ เขตบางนา กทม. โทร 081-3730064
คุณ ใกล้รุ่ง บำรุงแจ้ง อ. ปลวกแดง ระยอง โทร 086-4145433
คุณ พรพจน์ เบญจวิไลลักษณ์ เขต ประเวศ กทม. โทร 081-8482002
คุณ วิไล เผาจำรูญ อ.เมือง จ.สระบุรี โทร 092-6905554
คุณ ชญาภา สิมมาทัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร 083-6742988
คุณ ชญาณิศวร์ ณ น่าน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร 087-7879697